โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-561-3466
สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560
  • เริ่มรับสมัคร 5 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เสียค่าใบสมัคร
  • สมัครออนไลน์ ที่ www.professionalengineering.org/register/
  • สอบถามเรื่องกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่  line id : ps.tong
  • เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิกที่นี่
  • สอบถามโทร. 02-561-3466 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)
  • หมายเหตุ :
            1. โปรดเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนสมัครออนไลน์ และต้องเตรียมเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อพร้อมพิมพ์ใบสมัคร
            2. ต้องใช้ Internet Explorer ในการกรอกใบสมัคร
            3. หากไม่พร้อมพิมพ์ใบสมัคร ให้กด save as pdf ก่อน แล้วจึงนำไปพิมพ์

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ